شمیم دل
به بهانه رمضان - ماه خدا مبارک

علی (ع) می فرمایند: تورات را خواندم و 12 جمله از آن را انتخاب کردم که خدا فرموده است:

1- ای فرزند آدم: تا سلطنت من پا برجاست از سلطنت کسی نترس.

2- ای فرزند آدم: تا خزائن من پر است ، امید به خزائن دیگری نداشته باش- آبروی مرا نبر-

3-ای فرزند آدم: تا مرا داری با دیگری طرح الفت نینداز.

4- ای فرزند آدم: من تو را دوست دارم ، تو هم مرا دوست داشته باش.

5- ای فرزند آدم: تا از سر پل صراط نگذشته ای ، ایمن مباش.

6- ای فرزند آدم: همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم، چرا از من می گریزی.

7- ای فرزند آدم: ترا از خاک ، نطفه و ... آفریدم و در آن نماندم ، از یک گرده نانی که می خوری می مانم.

8- ای فرزند آدم: به خاطر خود بر من غضب می کنی، ولی به خاطر من بر خودت غضب نمی کنی.

9- ای فرزند آدم: تکلیف های من بر عهده توست، رزق تو بر عهده من.

10-ای فرزند آدم: همه تو را برای خود می خواهند، ولی من تو را برای خودت می خواهم.از من مگریز.

11- ای فرزند آدم: رزق فردا را مطالبه نکن ، همچنانکه من هم عمل فردا را از تو نخواسته ام.

12- ای فرزند آدم: اگر به قسمت خود راضی شوی ، قلب و بدنت را آسوده می کنم.اگر ناراضی شوی دنیا را بر سرت مسلط می کنم تا چون آهوی بیابان مدام به دنبالش بدوی و جز به مقدار روزی نرسی.

نصایح - آیت الله مکارم - ص 334

 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/٤/۳۱ - شمیم

آقای رئیس جمهور بخواند!!!!!

سلام - آقای رئیس جمهور بخواند!!!!!

یادش بخیر چقدر خوشحال بودیم سال 84 بود با خود می گفتیم خب این بار دیگر رئیس جمهوری داریم که درد مردم را می فهمد.تا اینکه با رفیق بد همراه شد و به جای اینکه درد مردم را بفهمد دردش شد رفیق غارش.

وقتی در جواب اینکه فلان چیز گران شده جواب داد سر کوچه ما ارزان می فروشند فکر کردیم اطرافیان ما گران فروشند. ولی وقتی چند روزی است مرغی که پرواز بلد نبود یاد گرفت با قیمت پرواز کند به سرم زد خب سری به کوچه احمدی نژاد بزنم. دیدم دیگر کوچه احمدی نژاد هم دیگر سالم نمونده و آنها هم گران می فروشند. شاید دلیلی داشته باشد....

برخی شنیده ها حکایت از این داشت وقتی رفیق غار نتوانست آن طوری که می خواست نماینده به مجلس بفرستد قصد کرده مردم را از اصولگراها زده کند تا به قصدش در انتخابات ریاست جمهوری برسد و به نوعی با آشفته بازار اقتصادی حال مردم را بگیرد.

البته ما از ایشان هیچ توقعی نداریم ولی از احمدی نژاد می خواهیم که به فکر مردم باشد و احمدی نژاد باشد.... دیگر صبر مردم تموم شده مگر با یارانه شما چند مرغ  می توان خرید .... باقی پیشکش ....

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/٤/۳۱ - شمیم