شمیم دل
دوربینی به رنگ خدا

در حال رانندگی بودم و تلاش می کردم همه قوانین را دقیقا رعایت کنم که ناگاه به ذهنم خطور کرد   "چه خوب می شد یک گشت نامحسوس پلیس در حال تعقیب من باشد و ببیند که من تمامی قوانین را رعایت می کنم و به همین خاطر مرا مورد تشویق قراردادر و جایزه ای خوب و نفیس برایم در نظر بگیرد".

بلافاصله این افگار به ذهنم خطور کرد : مگر غیر از این است ؟ مگر نمامی حرکات و سکنات خوب و بد انسان در حال نظارت و ضبط توسط دوربین های مخفی الهی  نیستند ؟

مگر خداوند متعال خود شاهد اعمال و رفتار من نیست ؟ و مگر او نفرموده است : " هر که عمل صالحی انجام دهد ده برابر به او پاداش خواهم داد "

مگر نفرموده " هیچ ریز و درشتی از اعمال نیک و بد  انسان نیست مگر آنکه به شماره آمده و محاسبه خواهد شد"مگر ملائکه خداوند ، همه اماکن ، همه زمانها ، حتی اعضاء و جوارح خود انسان شاهدانی بر اعمال او نیستند ؟پس این چه فکری بود که کردی ؟با خیال راحت و در کمال لذت قوانین " زمینی و آسمانی " را رعایت کن و بدان که زحماتت هرگز به هدر نخواهد رفت .

بر گرفته از کتاب "جرقه "

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/۱۱/٦ - شمیم