شمیم دل
کبکم خروس نمی خواند

کبکم خروس نمی خواند چرایش را نمی دانم

  گریبانگیر کدام ماجرای تلخم

بیایید و دستانم را بگیرید

  وز غم ربرهانیدم که چرا 

دستان گرمتان روشنی بخش چشمانم است.

آرزویی دارم به بزرگی دریای بی کران

کفاف عمرم را نمی دانم چقدر است

که آیا می توان آرزوها را نگریست

کبکم خروس نمی خواند چرایش را نمی دانم

....

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/۱/۱٤ - شمیم