شمیم دل
آقای رئیس جمهور بخواند!!!!!

سلام - آقای رئیس جمهور بخواند!!!!!

یادش بخیر چقدر خوشحال بودیم سال 84 بود با خود می گفتیم خب این بار دیگر رئیس جمهوری داریم که درد مردم را می فهمد.تا اینکه با رفیق بد همراه شد و به جای اینکه درد مردم را بفهمد دردش شد رفیق غارش.

وقتی در جواب اینکه فلان چیز گران شده جواب داد سر کوچه ما ارزان می فروشند فکر کردیم اطرافیان ما گران فروشند. ولی وقتی چند روزی است مرغی که پرواز بلد نبود یاد گرفت با قیمت پرواز کند به سرم زد خب سری به کوچه احمدی نژاد بزنم. دیدم دیگر کوچه احمدی نژاد هم دیگر سالم نمونده و آنها هم گران می فروشند. شاید دلیلی داشته باشد....

برخی شنیده ها حکایت از این داشت وقتی رفیق غار نتوانست آن طوری که می خواست نماینده به مجلس بفرستد قصد کرده مردم را از اصولگراها زده کند تا به قصدش در انتخابات ریاست جمهوری برسد و به نوعی با آشفته بازار اقتصادی حال مردم را بگیرد.

البته ما از ایشان هیچ توقعی نداریم ولی از احمدی نژاد می خواهیم که به فکر مردم باشد و احمدی نژاد باشد.... دیگر صبر مردم تموم شده مگر با یارانه شما چند مرغ  می توان خرید .... باقی پیشکش ....

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/٤/۳۱ - شمیم