شمیم دل
اصول و آرمان های جنبش عدم تعهد

در باندونگ اندونزی برای اولین بار رهبران کشورهای آسیایی و افریقایی از جمله مصر، هند، اندونزی و غنا دور هم جمع شدند تا شالوده حرکتی نوین در جهانی را آغاز نمایند که در آن کشورهای کوچک از بیم جنگ و رقابت ابرقدرتها در نگرانی به سر می‌بردند. کنفرانس باندونگ با حضور نمایندگانی از 29 کشور جهان‌سوم تشکیل شد و شرکت‌کنندگان در کنتفرانس سه مسئله عمده را بیش از سایر مسائل مورد بحث و بررسی قرار دادند: استعمارزدایی، بی‌طرفی در جهان تحت رقابت دو بلوک و توسعه اقتصادی، گذشته از استعمارزدایی و توسعه اقتصادی. که اصول باندونگ با آنها شناخته می شد،‌ مسئله دیگر پی‌ریزی حرکت بی‌طرفی در این کنفرانس بود.

 در این کنفرانس اصول ده‌گانه باندونگ، به شرح ذیل به تصویب رسید که امروز از آن به عنوان اصول بنیادین جنبش عدم تعهد یاد می‌شود:


1. احترام به حقوق بنیادین بشر و اهداف و اصول منشور ملل متحد.

2. احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه ملتها.

3. شناسایی برابری تمامی نژادها و برابری تمامی ملتها، اعم از کو چک و بزرگ.

4. خودداری از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر.

5. احترام به حق همه ملتها در دفاع فردی و جمعی از خود، مطابق با منشور ملل متحد.

6. خودداری از استفاده از ترتیبات دفاع جمعی برای تأمین منافع خاص هر یک از قدرتهای بزرگ و خودداری همه کشورها از اعمال فشار برکشورهای دیگر.

7. خودداری از اقدامات تجاوزکارانه، تهدید به تجاوز و یا به کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر.

8 . حل و فصل تمامی منازعات بین‌المللی از طرق مسالمت آمیز، مطابق با منشور ملل متحد.

9. ارتقاء همکاری و منافع متقابل.

10 . احترام به عدالت و تعهدات بین‌المللی.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/٦/٩ - شمیم