شمیم دل
 

سلامی به بخشندگی خدا

خدایا غربتت را حس می کنم ، با تمام وجود

حواست به من است و من به دگری

آخر نامردی است می دانم

خواستم و گرفتم ، گفتی و ندادم

آری اینست رسم ما نامردان

خود را می گویم با کسان چکار

من بدم شاید دگران باشند خوب و پرهیزکار

من بدم می دانم.

آخر نامردیست می دانم

و شاید در پله ای بالاتر از نامردی ایستاده ام

خدایا خودت دستم را بگیر و به پیش خودت ببر

تا زور نباشد آدم نمی شوم

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩۱/٧/٢٩ - شمیم