شمیم دل
عتیقه

گفت: شیرین عبادی از محافل و رسانه های آمریکایی و اروپایی گلایه کرده است که چرا دیگر به سران و فعالان جنبش سبز! اهمیتی نمی دهند.

گفتم: حیوونکی! یعنی هنوز نفهمیده که هیچکس دستمال کاغذی مصرف شده را دوباره توی جعبه نمی گذارد؟!
گفت: همین خانم می گوید، تصور نمی کردم که آنهمه استقبال رسانه ها و مجامع آمریکایی و اروپایی از اقدامات و اظهارات حقوق بشری من به این زودی فروکش کند!

گفتم: پیرزنی به زن همسایه اش گفت؛ اون آقایی که هر روز به بهانه ای از این کوچه عبور می کنه و به من خیره میشه چیکاره است؟ و زن همسایه گفت؛ عتیقه فروشه!

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٢/٥ - شمیم