شمیم دل
فقط قدرت رسانه!!، هیچ چیز دیگر مؤثر نیست.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٥/٢/۳٠ - شمیم