شمیم دل
موعظه خداوند به موسی کلیم الله

موعظه خداوند به موسی کلیم الله

خداوند کریم به موسی فرمود : من برای تو سه کار انجام می دهم و تو در مقابل سه عمل انجام بده.

الف من نعمت های فراوان به منت به تو دادم , تو نیز اگر به کسی چیزی دادی منت مگذار

ب من عذر و توبه تو را می پذیرم هر چند بسیار کرده باشی، تو نیز عذر جفاکاران را بپذیر

ج من عمل فردا را امروز نمی خواهم ، تو هم امروز روزی فردا را مخواه

شمیم

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٢/٢٠ - شمیم