شمیم دل
ره توشه های جاده خوشبختی

مهربان و خوش رفتار باشیم
همسر مان را جزیی از وجود خودمان بدانیم، خوبی ها و حسناتش را بازگو کنیم. برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تلاش خود را به کار ببندیم. با مهربانی می توانیم مالک قلب همسرمان باشیم و رابطه گرم و صمیمی با او برقرار سازیم.

    رسول اکرم (ص) فرمودند:

    شایسته ترین مردم از نظر ایمان، خوش رفتارترین و مهربانترین آنان با خانواده اش است و من خوش رفتارترین شما با خانواده ام هستم.                                         وسائل الشیعه ج 8 ص 507

ادامه دارد ....

 

پروانه به شمع بوسه زدو بال و پرش سوخت

بیچاره  از این  عشق فقط  سوختن  آموخت

فرق من و پروانه در این است

پروانه پرش سوخت  ولی من جگرم  سوخت

 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/۱/۱٥ - شمیم