شمیم دل
بسته های نا محدود GPRS ایرانسل

نوع بسته GPRS

قیمت

حجم استفاده

کدفعال سازی

1 روزه

10000 ریال

125 مگابایت

دائمی

#1*2*7*3*130*

اعتباری

#1*1*7*3*140*

7 روزه

40000 ریال

600 مگابایت

دائمی

#2*2*7*3*130*

اعتباری

#2*1*7*3*140*

30 روزه

100000 ریال

2

گیگا بایت

دائمی

#3*2*7*3*130*

اعتباری

#3*1*7*3*140*

 
 
بسته‌های GPRS ایرانسل دارای تاریخ انقضا و میزان مصرف
معین بوده و شما طبق تاریخ و سقف تعیین شده در بسته‌ها می‌توانید از اعتبار موجود
در آنها برخوردار شوید.


قابلیت تمدید بسته خدمات GPRS ایرانسل

اگر قبل از اتمام دوره انقضای بسته افزایشی خریداری شده، بسته دیگری را مجدداً
سفارش دهید، باقی مانده اعتبار دوره قبل شامل کیلوبایت های باقیمانده را می‌توانید در دوره جدید مصرف کنید.
حداکثر روزهای ممکن برای استفاده از اعتبار موجود در بسته‌های GPRS با توجه به قابلیت تمدید آن، ۹۰  روز است.


نحوه اطلاع از حساب:

شما همچنین می‌توانید برای اطلاع از حساب بسته‌های GPRS، کدهای دستوری زیر را از خط خود شماره‌گیری کنید:

نوع سیم کارت

کد دستوری

دائمی

#1*3*7*3*130*

اعتباری

#1*3*7*3*140*

برای دریافت تنظیمات GPRS ، کد# ۶* ۳ *۱۳۰* را شماره‌گیری
نمایید.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٤/۱٩ - شمیم