شمیم دل
ره توشه های جاده خوشبختی قسمت دوم

 گذشت و عفو داشته باشیم.

گذشت و عفو عنصر اصلی استمرار و استحکام پیوند زناشویی از سوی هر یک از زوجهاست. اگر همسرمان خطا کرد و احساس کردیم پشیمان شده از صمیم قلب او را ببخشیم و موضوع را دنبال نکنیم. نخواهیم خطا کار بودن شریک زندگیمان را به اثبات رسانده و او را محکوم کنیم.

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند:

 کسی که از لغزش مسلمانی بگذرد، خداوند در قیامت از لغزش او     خواهد گذشت.                                                                      میزان الحکمه ج 7 ص 3832

ادامه دارد....

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/۱/۱٦ - شمیم