شمیم دل
روز قدس - فلسطین قطعا آ زاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت

به یاری خدا و با استعانت از کلام امام رحمت الله علیه همه با هم به خیابانها می آییم و فریاد مرگ بر اسرائیل سر می دهیم.

فلسطین قطعا آزاد خواهد شد و به مردم برخواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد. در اینها هیچ تردیدی نیست اما بدنامی آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد.


فلسطین قطعا آ زاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: فلسطین قطعا آزاد خواهد شد و به مردم برخواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد. در اینها هیچ تردیدی نیست اما بدنامی آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهارداشتند: مساله‌ غزه مساله‌ یک تکه سرزمین نیست؛ مساله‌ فلسطین فقط مساله‌ جغرافیا نیست؛ بلکه مساله‌ بشریت و انسانیت است.
امروز مساله‌ فلسطین شاخص میان پایبندی به اصول انسانی و ضدیت با اصول انسانی است و مساله این قدر اهمیت دارد. آمریکا هم مطمئنا از این معامله زیان خواهد دید.
این مسائل تاریخی، ده سال و بیست سال و سی سال در تحولات تاریخی مثل یک لحظه است؛ به ‌زودی خواهد گذشت. قطعا تاریخ آمریکا و آینده آمریکا مغلوب این حرکتی خواهد شد که در این پنجاه شصت سال اخیر آمریکایی‌ها در رابطه‌ با مساله‌ فلسطین انجام دادند.مساله‌ فلسطین مایه‌ بدنامی آمریکا در طول قرن های متمادی در آینده خواهد بود.
فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌ای نداشته باشید. فلسطین قطعا آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدی نیست؛ اما بدنامی آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود.
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه‌ جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ اسلام خواهد بود؛ کما اینکه مساله‌ فلسطین یک مساله‌ اسلامی است. همه‌ ملت ها در مقابل فلسطین مسوول هستند.
همه‌ دولت ها درمقابل فلسطین مسوول هستند؛چه دولت های مسلمان، چه دولت های غیر مسلمان. هر دولتی که ادعای طرفداری از انسانیت را دارد، مسوول است؛ ولی وظیفه‌ مسلمان ها وظیفه‌ سنگین‌تری است.
دولت های اسلامی موظفند و باید به این وظیفه عمل کنند و هر دولتی که به وظیفه‌ خود در قضیه‌ فلسطین عمل نکند، لطمه‌ آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شده اند و از دولت ها مطالبه می کنند و دولت ها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.
(بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه همایش غزه‌ 8 اسفند 1388)

 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٦/۳ - شمیم