شمیم دل
کمک به نیازمند بهتر از حج عمره

همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن      همه ساله حج نمودن ، سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه ، سر و پا برهنه رفتن         دو لب از برای لبیک ،  به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن         ز ملاهی و مناهی همه   اهتراز     کردن

شب جمعه ها نخفتن،به خدای راز گفتن        ز وجود بی نیازش طلب نیاز          کردن

بخدا که هیچ   کس را ثمر  آنقدر  نباشد          که به روی  نا امیدی    در بسته باز کردن

                                                                                     *شیخ بهایی*

شعر جای هر سخن و توضیحی را گرفته و گویا بیان می نماید که ثواب کمک به نیازمند و برآوردن حاجت مومن به قول امام صادق (ع) از انجام هزار حج عمره برتر است.

 

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/۱/۱٩ - شمیم