شمیم دل
دل شکسته

 

خدایا در اوج تنهایی صدایت می کنم

وقتی دیگر کسی را ندارم

دلم شکسته است

چشم هایم از خشکسالی خشکیده است.

در اوج غم می گویم ، خدایا دوستت دارم

تویی که هیچگاه دل بندگانت را نشکستی

و توان دیدن بیچارگی بندگانت را نداری

کسی می گفت مهربان تر مادر کیست؟ گفتم خدا

خدایا از تو مهربان تر کیست؟

حتی در ذهن هم نمی گنجد کسی مثل او

....

آیا کسی هست بداند دلم شکسته است؟

به قول شاعر دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/٧/٦ - شمیم