شمیم دل
بانک زمان

بانک زمان

تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما ریخته می شود و تا آخر شب فرصت دارید همه پولها را خرج کنید. چون اگر خرج نکنید خود به خود اعتبار شما حذف می شود. در این وقت شما چه خواهید کرد و برای پولهایتان چه نقشه های می کشید که هدر نروند؟

هر کدام از ما چنین بانکی داریم بانکی به نام بانک زمان. هر روز صبح 86400 ثانیه اعتبار به حساب ما ریخته می شود و آخر شب تمام می گردد. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.

باز به خاطر بیاوریم که زمان به خاطر هیچکس منتظر نمی ماند پس قدر لحظات عمر خود را بدانیم چون از کودکی به جوانی و از جوانی به میانسالی و بعد به پیری می رسیم و هیچ شکی وجود ندارد زمان می گذرد عاقل باید استفاده کند.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٠/۸/۱۱ - شمیم