شمیم دل

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار------ ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند

شهریور 94
2 پست
دی 92
5 پست
آبان 92
3 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
10 پست
خرداد 90
5 پست
کارمند
1 پست
اسدآباد
3 پست
الوندی
1 پست
فرهنگی
34 پست
مذهبی
30 پست
اشعار
13 پست
اس_ام_اس
4 پست
رایانه
9 پست
شعر
1 پست
سیاسی
16 پست
دل_نوشته
7 پست
شهادت
9 پست
آموزش
5 پست
خانواده
5 پست
مقالات
4 پست
فیلم
1 پست
طنز
2 پست