9 دی

دی یابود حضور میلیونی مردم در انزجار از فتنه گان بود
روزی که ملت دیگر تاب و توان توهین به مقدسات را نداشتند و بی تاب به خیابان ها ریختند تا نشان دهند مردم کوفه نیستند و علی زمان را تنها نخواهند گذاشت

/ 1 نظر / 39 بازدید