ارزش علم و معرفت از زبان شهید چمران

ارزش علم و معرفت از زبان شهید چمران :

 

ای خدا،من باید از نظرعلماز همه برترباشم،تامبادا که دشمنان مرا از این راهطعنهزنند. بایدبه آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگرانفخر می‌فروشند،ثابت کنمکهخاک پای من هم نخواهندشد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبررا به زانو در آورم،آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.

ایخدای بزرگ آنها که از تو می‌خواهم ، چیزهایی است کهفقط می‌خواهم در راه تو به کار اندازموتو خوب میدانی که استعداد آنراداشته‌ام


 

/ 2 نظر / 36 بازدید

«حقيقت همانطور بر تو آشکار مي‌شود و به تجربه ات مي‌رسد که آن را پذيرفته اي. براي اينکه تجربه ات را تغييردهي و جهانت را عوض کني چشم هايت را تغيير بده و نگاهت را عوض کن.»- گفت و گو با ایلیا «میم» رام الله چطور مي‌شود پي برد كه يك نفر حقانيت دارد يا باطل است؟ حق با اوست يا باطل است؟ در گفت و شنودی با ایلیا«میم» رام الله مصاحبه اعضاء منتسب به گروه حزب الله با ایلیا«میم» در وب لاگ جمعیت کتاب خوان آمین http://jamiateamin.blogfa.com بخوانید