خودسازی

وقتی بچه بودم دلم می خواست دنیا را عوض کنم.

بزرگتر که شدم گفتم خب دنیا بزرگ است بهتر است کشورم را آباد کنم و او را بسازم.

در نوجوانی پنداشتم که باید شهرم را درست کنم چون کشور در توانم نیست.

در جوانی گفتم شهر که بزرگ است بهتر است محله خود را تغییر دهم.

به میانسالی که پا گذاشتم گفتم بهتر است از خانواده خود شروع کنم.

اما در این لحظه آخر عمر می بینم که باید از خود شروع می کردم . خانواده , محله , شهر ، کشور و دنیا را اگر از خود شروع می کردم به قدر توانم می توانستم تغییر ایجاد دهم ولی....

 

/ 0 نظر / 17 بازدید